Lid worden van de vereniging

Lid worden van de vereniging

Vanaf de leeftijd van 10 jaar kan men zich aanmelden bij de vereniging, mits er begeleiding meekomt van een volwassenen. U dient ten alle tijden een geldig ID te tonen. Vanaf 18 jaar kan iemand zich zelfstandig aanmelden. Voor u zich aan wilt melden als lid dient u te besluiten met welk wapen u wilt gaan schieten, wordt het hagel of kogel? Tot de leeftijd van 16 jaar wordt er uitsluitend met wapens op luchtdruk geschoten, daarna mag overgegaan worden naar een klein kaliber wapen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is het mogelijk met hagel op kleiduiven te schieten.

Zodra u een keuze heeft gemaakt dient dit ingevuld te worden op het aanmeldingsformulier. U start met 6 maanden aspirant periode. Een onervaren schutter krijgt in die periode één van de ca. 15 gediplomeerde instructeurs toegewezen die u de eerste 5 instructielessen zal geven, kosten € 35,00. Wanneer de aspirant periode goed verloopt, wordt vervolgens overgegaan tot een gewoon lidmaatschap welke nog eens 12 maanden gaat duren. Die gehele periode wordt geschoten onder begeleiding van een instructeur of verlofhouder en gebruikt u een wapen van de vereniging of de stichting. Na die periode mag een eigen wapen aangeschaft worden, zie voor de procedure en eisen die worden gesteld elders op de website. Besluit u lid te worden, dan dient u zich als eerste te melden bij het bestuur voor een kennismakinggesprek. Het bestuur is iedere week aanwezig op de donderdagavond (clubavond) van 19-22 uur. Bij voorkeur graag per mail een afspraak maken, zie voor mailadressen onder Contact op deze website.

Het bestuurslid laat u een aanmeldingsformulier en een eigen verklaring invullen. Het laatste is een formulier waarop u aangeeft geen problemen te hebben m.b.t. psychische en sociale problemen. Door het invullen en tekenen van het aanmeldingsformulier geeft u te kennen akkoord te gaan met de reglementen van de vereniging en met die van het Schietsportcentrum. De reglementen etc. zijn te vinden op de website van de vereniging. Wij adviseren u deze vooraf door te lezen. Van het bestuur krijgt u een formulier, waarmee u bij het Ministerie van Justitie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het formulier dient u ingevuld op het gemeentehuis in te leveren, in overleg kan het ook digitaal via de vereniging geregeld worden. Gaat u naar het gemeentehuis, dan is het verstandig om vooraf een afspraak in te plannen. Het ministerie gaat u screenen en wanneer er geen problemen zijn, krijgt u het VOG na enkele weken thuisgestuurd. Deze dient u zo spoedig mogelijk in te leveren bij het bestuur, samen met een pasfoto. De VOG mag niet ouder zijn dan 6 maanden en is specifiek gericht op de schietsport.

Wanneer het bestuur twijfels heeft over uw aanvraag, is zij bevoegd om een antecedenten onderzoek te doen. Dat betekent dat zij in uw omgeving navraag mogen doen over u. Is alles in orde, dan zal de vereniging u als lid inschrijven. Omdat de vereniging KNSA gecertificeerd is, zal zij u ook aanmelden bij de KNSA. Via de vereniging ontvangt u een KNSA-pasje met daarop uw licentienummer. Van de KNSA ontvangt u een aantal keren de nieuwsbrief Schietsport. Als laatste ontvangt u van de penningmeester een factuur, welke binnen 14 dagen moet worden voldaan.

U ontvangt van het bestuur een schietpaspoort waarin u al uw schietbeurten worden afgetekend. Per avond kan u één of meerdere ronden schieten, besef echter dat aan iedere ronde kosten zijn verbonden van baanhuur, eventuele wapenhuur en kosten munitie en voor de kogelschutters ook schietkaarten. Per dag kan maar één schietbeurt afgetekend worden.

Heeft u nog vragen, mail gerust of kom eens langs!

WWM 15 september 2017