ALGEMENE INFO M.B.T. DE SCHIETSPORT

Geweer
Is de algemene benaming voor een draagbaar projectielwapen dat met twee handen wordt bediend en een relatief lange loopheeft. De meeste geweren zijn handvuurwapens, maar er komen ook lucht-, gas- of veerdrukgeweren voor.

Vuurwapen
Is een wapendat door middel van bij explosieve verbrandingvrijkomende gasseneen of meer projectielenkan afschieten.

Karabijn
Is een geweermet ingekorte loop en soms ook ingekorte schoudersteun. Oorspronkelijk is het wapen ontstaan bij de cavalerie waar men geen musketop het paard kon meedragen.

Pistool
Is een vuistvuurwapen, een vuurwapendat zo licht en compact is dat het met één hand gehanteerd kan worden. Het onderscheidt zich van een revolverdoordat de patronenniet in een draaibare trommelzitten, maar, afgezien van een patroon die zich eventueel al in de kamer bevindt, in een losse houderdie in de kolf van het wapen gestoken wordt.

Pistolen kunnen onderverdeeld worden in single-action– en double-action-modellen. Bij een single-actionpistool moet de hamer met de hand gespannen worden voordat het eerste schot kan worden gelost; bij het overhalen van de trekker slaat de hamer naar voren.Bij een double-actionwapen wordt de hamer automatisch gespannen wanneer de trekker overgehaald wordt; de hamer slaat weer naar voren zodra hij volledig gespannen is.

Revolver
Is een vuistvuurwapenwaarmee meerdere schoten kunnen worden gelost. Kenmerkend aan de revolver is decilindermet een aantal kamers (vaak 6) waarin de patronenzich bevinden (dit is anders dan bij een semiautomatisch pistool, daar zitten de patronen in een aparte houder die in de kolfwordt geschoven). De cilinder kan worden uitgeklapt om deze te vullen met patronen of om de verschoten hulzen daaruit te verwijderen. Bij een single-action-uitvoering moet de haan voor ieder schot met de hand worden gespannen, waarbij automatisch de cilinder één positie wordt gedraaid en de patroon wordt afgevuurd die in de positie voor de haan ligt. Als eerst alle kamers gevuld zijn kan men dus zoveel maal schieten als het aantal kamers bedraagt. Bij een double-action-uitvoering kan men kiezen: a. de haan spannen en de trekker overhalen zoals bij de single-action-uitvoering, of b. de trekker overhalen, waarbij de haan wordt gespannen, de kamer een patroon verder draait en uiteindelijk de haan wordt losgelaten, waarbij het schot afgaat.

Kaliber
De term kaliberduidt bij vuurwapensde diametervan de kogelof het projectiel aan. Deze diameter kan zowel worden uitgedrukt in millimeterals in inch. Ook de inwendige diameter van de loop of schietbuis van het wapen wordt met deze term aangeduid.

Voor de kalibers van hagelgeweren wordt weer een afwijkende methode gebruikt. Hierbij geeft het getal het aantal ronde kogels aan dat uit een Engels pond lood kan worden gehaald. In de loop van een Kaliber 12 (12-Gauge) past dus een ronde kogel die 1/12 is van een Engels pond lood.

Grain (gewicht)
In de Verenigde Statenen Canadawordt de grein (Engels: grain) gebruikt als gewichtseenheid voor het gewicht van een kogel of het gewicht van het kruit dat zich in een patroon bevindt
( 1 grain = 65 milligram).

MOA
De verplaatsing van het trefpunt die 1 klik van de draaiknop op een gegeven afstand bewerkstelligd wordt niet uitgedrukt in graden, maar uitgedrukt in de nog kleinere eenheid van minuten (Engels:“Minutes Of Angle” of “MOA”). Eén minuut is 1/60 van één graad. Eén klik staat op een richtkijker vaak gelijk aan 1/4e of 1/8e MOA dus 1/240e of 1/480e van één graad. Hiermee is voor elke afstand uit te rekenen wat de verplaatsing is die 1 klik veroorzaakt.

JOULE
Eo staat voor joule bij munitie. Joule staat gelijk aan de energie die nodig is om een projectiel te verplaatsen (gemeten in Newton) over een afstand van 1 meter.

Info betrokken van internet, mei 2018


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.