Kogelschieten

Kogelschieten
Het schieten met kogelgeweren, pistolen of revolvers is heel anders dan schieten met hagelgeweren en zal ook als een aparte discipline worden geleerd. Voor het kogelschieten beschikt de schietbaan over een baan van 50 meter en een baan voor 300 meter schieten.

50 meter Baan
Op de 50 meter baan kan geschoten worden met klein- en grootkaliber vuist en vuurwapens. De afstanden die men mag schieten hangt af van het soort wapen dat men heeft. Men kan op 10, 25 en 50 meter schieten. Daarnaast kan geschoten worden op een zogenaamd “Lopend varken”. Een baan die de mogelijkheid biedt te oefenen met een kogelbuks op een bewegend doel.

300 meter Baan
Op de 300 meter baan wordt geschoten met een grootkaliber geweer. Het is een baan met 6 liggende schietpunten. De schutter schiet op een openluchtbaan, op een schijf, op 300 meter afstand. Om ongelukken te voorkomen zijn er over de openluchtbaan grote balken aangebracht om missende treffers op te vangen. Op de 300 meter baan wordt gebruik gemaakt van elektronische treffersweergave. Achter de schijf(doel) hangt een rubberen mat met sensoren, deze vangt de kogel op en de sensor geeft aan, via de monitor die de schutter voor zich heeft staan, waar de kogel doel heeft getroffen. Deze installatie mag alleen gebruikt worden door de meer geoefende schutter welke minimaal een 5 scoort en die gebruik maakt van volmantel munitie. Een schutter die 2x achtereen een 0 treft, dient het schieten te staken en mag pas hervatten na overleg met en toestemming van de baancommandant. Op deze baan kan ook op 100 meter geschoten worden. Het inschieten van een geweer dient te geschieden op de 100 meter schijf.

Zie voor meer informatie m.b.t. richtlijnen het artikel “Veiligheid op de Baan” en “Baanreglement” onder tab, ledeninformatie.