Praktijkdag Opleiding Basistrainer Kleiduiven KNSA

Praktijkdag Opleiding Basistrainer Kleiduiven KNSA
cursisten S.S.V. Waiwerdermaid’n,
Sportschietcentrum Delfzijl

Enige tijd geleden heb ik laten weten dat een aantal clubleden op 17 september jl. gestart zijn met de opleiding Basistrainer Kleiduiven van de KNSA, dit omdat we een te kort hebben en dus heel graag meer hagelinstructeurs willen hebben. Harrie Yedema, Job Tuma, Johan Tempel, Klaas Hofstee, Sebastiaan Frankot en Roelfina Rademaker zijn nu volop met de opleiding bezig. Ook Swier Delger was gestart, maar is door zijn overlijden weggevallen. Wij konden geen vervanger meer plaatsen omdat deelnemers over de hele opleiding maar 1 les mogen missen en ze hadden al een aantal gehad. Op zaterdagen en de dinsdagavonden volgen ze in totaal 8 theorielessen met praktijk waarin ze zelf leren hoe zij het schieten moeten aanleren aan leerling-schutters. Deze lessen worden gegeven door Nel Heemskerk van S.S.C. Emmen en instructeur van de KNSA. Daarnaast moeten ze op de eigen schietbaan een behoorlijk aantal praktijk lessen geven aan leerling-schutters. Afgelopen zondag 23 oktober hadden ze weer zo’n praktijkdag op de Schietbaan in Delfzijl en ik ben die dag eens gaan kijken hoe ze bezig waren. Ook heb ik een aantal foto’s genomen en deze staan met toestemming op de website van WWM.

Wanneer de cursisten een praktijkdag hebben nemen ze zelf een aantal leerling-schutters mee. De meesten hadden twee leerlingen meegenomen en één leerling staat voor één praktijkles. Het waren zeer diverse leerlingen. Sommige hebben nog nooit iets gedaan in de schietsport, anderen schieten wel kogel, maar hebben nog nooit hagel geschoten en het waren zowel mannen als vrouwen en ook van jong tot oud. De KNSA zegt ook dat de schietsport leeft onder mensen van 9 tot 90 en het klopt dus. Al deze verschillende mensen bracht veel dynamiek in de groep en wat ook leuk was om te zien, dat men elkaar stimuleerde en waardering had als het goed lukte.
De cursisten waren verdeeld over de ochtend waardoor praktijkbegeleider Bouke de tijd had om de cursisten één voor één te begeleiden en te beoordelen. Deze dag is er geoefend op de Olympische Trap en Doubletten baan. Wat jammer was, dat er af en toe gewacht of verschoven moest worden omdat er ook bezoekers op de schietbaan waren. Maargoed, soms is het niet anders en moeten we roeien met de riemen die tot beschikking zijn.

De praktijkbegeleider kijkt en luistert hoe de cursisten hun leerling o.a. de schiethouding aanleren, leren hoe zij met het wapen moeten omgaan en op de veiligheid moeten letten en welke tekst en uitleg er bij gegeven wordt. Maar ook hoe de kleiduif zijn baan neemt enz. enz. Het was prachtig om te zien en te horen hoe enthousiast de cursisten de schietkunst over willen dragen. De praktijkbegeleider brengt alles in kaart en evalueert de les met de cursist. Daarnaast leert de cursist ook hoe zij de voortgang van een leerling-schutter in kaart moeten brengen en hoe de voortgang te bewaken. Komt een schutter op een bepaald moment niet verder in zijn ontwikkeling, dan is inzichtelijk hoe het verloop is geweest en betreffende instructeur kan dan ook eventueel de situatie voorleggen aan een collegae cursist.

Tot op heden heeft WWM voor haar eigen beginnende schutters die les krijgen ook nog geen systeem waarin het wordt bijgehouden hoever de schutter is. Dat is begin oktober ook ter sprake gekomen op het overleg met de baancommandanten en de instructeurs en we denken er hard over om er een systeem voor op te zetten. Het doel is dan dat instructeurs inzichtelijk hebben wat een leerling-schutter gedaan heeft en wanneer de volgende stap gezet kan worden. De instructeur kan dan ook bij het bestuur aangeven wanneer een leerling-schutter bekwaam wordt bevonden en veilig en zelfstandig de baan op kan. Voor het bestuur is dan ook duidelijk wanneer een nieuw lid de volgende stap kan zetten in de voortgang van het lidmaatschap. Al met al brengt de cursus ook weer dingen met zich mee waar de vereniging haar voordeel mee kan doen.

Na zo’n ochtend hebben de cursisten het ook wel weer even gehad en kunnen ze zich weer voorbereiden op het volgende lesmoment. Sommige cursisten betalen de cursus zelf, de rest wordt betaald door de vereniging. Het laatste brengt wel verplichtingen met zich mee en daarom heeft het bestuur een convenant gemaakt waarin alle afspraken staan opgenomen. Betreffende cursisten hebben het convenant ondertekend en één van de verplichtingen is dat ze met regelmaat beschikbaar moeten zijn om beginnende schutters te begeleiden op de baan. Hiermee hopen we te voorkomen dat er wel beginnende schutters naar de clubavond komen maar er geen instructeur beschikbaar is. Ook heeft de vereniging inmiddels een aantal eigen hagelgeweren aangeschaft en het ligt in de bedoeling om het nog uit te breiden. Daardoor kunnen er dan voldoende wapens de baan op want straks zullen er genoeg verlofhouders en instructeurs aanwezig zijn.

Op zaterdag 17 december 2016 hebben de cursisten hun laatste cursusdag en op die dag leggen zij een afsluitende Proeve van Bekwaamheid af. Wij wensen de cursisten dan ook veel succes verder met de cursus en hopen dat ze het allen goed mogen afsluiten. We zullen die dag duimen!!!!

Johanna Kroes
secretaris S.S.V. Waiwerdermaid’n

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.