Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen!

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie. In het verleden werden verlofhouders per brief geïnformeerd over het feit dat de geldigheid van het verlof zou verlopen. Echter, in veel politiedistricten is deze service inmiddels helaas afgeschaft. De politie gaat ervan uit dat verlofhouders zich aan de voorschriften houden en dus ook zelf de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, en zelfs nog 2 weken daarvóór, agenderen. Gebleken is echter dat verlofhouders met enige regelmaat vergeten om hun verlof tijdig ter verlenging aan te bieden en vaak ook de minimale termijn van 2 weken daaraan voorafgaande vergeten. Dat leidt vaak tot waarschuwingen en soms zelfs – wanneer de geldigheid inmiddels verstreken is – tot weigering van verstrekking van een nieuw verlof tot nader order.

De KNSA waarschuwt daarom verlofhouders hierbij om de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt en dus vooral ook de datum van 2 weken daarvóór, te noteren in agenda, telefoon, publicatiebord of waar dan ook, zodat dit niet vergeten wordt. U kunt er uzelf veel ellende mee besparen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.